Biološki pol nije binaran

gender-spectrum

Napisala Malin Ah-King

Za biološki pol često se pretpostavlja da je binarnan, ali nije. Među životinjama postoji niz vrsta koje redovno menjaju pol nai, na primer škampi koji se rode kao mužjaci i pretvore u ženku kad dosegnu određenu veličinu tela, a neke ribe menjaju pol ovisno o društvenim okolnostima.

Pol nije uvek određen kada se jaje i spermatozoid spoje – kao što kod krokodila i većine kornjača, čija jaja su isprva bespolna, pa tek temperatura tokom inkubacije dovodi do razvoja određenog pola u njih. Tu su čak i vrste guštera kod kojih i polni hromozomi i temperatura istovremeno utiču na to koji pol će se razviti.

Ne postoji ni stroga dihotomija između ljudskih muških i ženskih tela. Imati XX hromozome ne znači uvek imati žensko telo i imati XY hromozome ne znači uvek imati muško telo; ponekad je pojedinac s XY hromozomima neosetljiv na uticaj testosterona, što rezultira ženskim telom. Tu su i druge kombinacije polnih hromozoma, poput x0, XXX, XXY, XXYY, XXXY, XXXXY i XYY, a izloženost fetusa poljašnjim hormonima takođe može uticati na polne karakteristike.

Postoji niz anatomskih varijacija i reproduktivnih obeležja – hromozomi, jajnici / testisi, genitalije, telesni izgled – koja se ne uklapaju u tipične definicije muškog ili ženskog pola. To je definicija interseksualnosti (u medicinskim terminima, Poremećaji Polnog Razvoja). Neke organizacije interseksualaca odbacuju pojam “PSR“, jer ljudska interseksualnost nije nužno poremećaj, već jednostavno deo varijeteta ljudskih tela. Ta varijabilnost znači da je pol je mnogo složeniji nego što se obično binarno pretpostavlja; jednostavno ne postoje istinske granice između ženskih i muških tela, svi smo deo kontinuuma ili mozaik polnih obeležja.

Kako bi na vaš identitet uticalo, ako biste sutra shvatili da vaš biološki pol – vaši polni hromozomi, vaši jajnici / testisi, nivo vaših hormona, odnosno vaše telo – nisu ono za šta ste odgojeni da mislite da jesu? Da li bi vam to promenilo ukupnu percepciju sopstvenog identiteta, ponašanja, izgleda i odnosa – ili to ne bi bilo uopšte bitno?

Black-and-White
Koja je veza između biološkog pola i rodnog identiteta? To je područje istraživanja u kome se nadmeću psiholozi, seksolozi i naučnici medicine i interseks osobe su često su bile sredstva kojima su se testirale i dokazivale različite teorije. Psiholog John Money, koji je postao vrlo uticajan u oblasti lečenja interseksualne dece od 1950. pa nadalje, smatrao je da rodni identitet jedino zavisi od društvenih okolnosti i da ne postoji urođena osnova za pol. Uspešno lečenje će dovesti dete da se psihički razvija u jedan od nedvosmislenih polova, a kao deo lečenja bilo je bitno da roditelji i dete veruju da dete ima određeni pol kojem je samo potrebna lekarska intervencija kako bi bio “ispravan”.

Pretpostavljanje da je društveni uticaj od dominantne važnosti, međutim, nije prošla bez kritike. To posebno vredi za Money-jev istraživački primer John / Joan, za dečaka koji je slučajno izgubio svoj penis i odrastao kao devojčica, a koji je kasnje odbacio pol koji mu je dodeljen, postao muškarac i na kraju sebi oduzeo život.

Godine 1965., Milton Diamond postavio je suprotnu hipotezu, a to je da uticaj hormona proizvodi predispoziciju za polni identitet i ponašanje te time postavlja granice društvenim uticajima. Kasnije, dokazi koji su prikupljeni o tome kako interseks osobe osobe odbijaju pol koji su m lekari zadali, te kako je sve više i više interseks osoba ispričalo svoje priče i tumačenja, još uvek kontroverzna rasprava postala je sve suptilnija. Ipak, interseks deca još uvek se redovno tretiraju u skladu s trenutnim binarnim rodnim normama, uprkos tome da ne postoji medicinski razlog za to u većini slučajeva.

Ideja da prenatalna razina hormona određuje pol i seksualni identitet je postala dominantni teorijski okvir unutar neuronauka, ali neuronaučnica Rebecca Jordan-Young je kritikovala datu istraživačku tradiciju na temelju upitnih pretpostavki, metodološke nedoslednosti i preterano grandioznih zaključaka s obzirom na protivrečne rezultate. Ona ukazuje na to da su neuronaučnici previše usresređeni na to da “zakucaju” polne razlike i da bi bolje bilo da proučavaju dinamičke procese interakcije između okoline i unutrašnjih faktora.

Stoga postoje i kulturne i biološke determinističke esencijalističke pozicije kada je u pitanju pol i rod. Biološke nauke imaju visok status u javnosti, a ono što se smatra biološkim ili “prirodnim” ima svoj materijalni uticaj na živote ljudi. Nekoliko rodnih istraživača je problematizovalo razlike između pola / roda i prirode / kulture, posebno Judith Butler, rekavši da je koncept biološkog pola unapred pod uticajem kulture. U strukturi koja Butler naziva heteroseksualnom matricom, norme o polu / rodu su neraskidivo isprepletene s normama seksualnosti: jedine dostupne pozicije su muško ili žensko.

No cupping no squeezing

Proces “seksualizacije tela” (smeštanja u polne i rodne norme) čini da tela budu u skladu sa binarim polom, a unapred je regulisan kulturom, koja ne dopušta dvosmislenosti. Ova neupitna polna binarnost, za koju se pretpostavlja se da je prirodna, postaje temelj za izgradnju roda kao prirodno binarnog, i naturalizacija rodne binarnosti dovodi do ugnjetavanja onih koji nisu u skladu s njom. Dovođenjem u pitanje i binarnosti biološkog pola i binarnosti roda otvara se prostor za varijabilnije koncepte i o polu i o rodu.

obscenity-by-bruce-labruce8

Mislim da razlike biološkog pola i životna iskustva interseks osoba ruše pretpostavke o polu koje su preuzete zdravo za gotovo. Bez obzira na različita feministička gledišta o transrodnim identitetima (ja lično poštujem rodni identitet svake osobe), rod očito nije direktna posledica biološkog pola, a ne postoji ni savršeno preklapanje između biološkog pola i rodnog identiteta. Ovi rezultati problematizuju i esencijalističke biološke predstave o polu i esencijalisticke kulturne predstave rodnog identiteta – kao čiste društvene konstrukcije. Dakle, kakve posledice ovo ima u raspravama liberalnih i radikalnih feministkinja o polu?

Malin Ah-Kralj je evolutivna biološkinja i istraživačica roda na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu, u Nemačkoj.

Pogledajte i promo video za dokumentarac “Born Between: The Intersex Spectrum

 

Predlog za čitanje: Anne Fausto-Sterling Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality”(2000) & “Myths Of Gender: Biological Theories About Women And Men” (1992),   i više radova Alice Domurat Dreger “Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex”(1998).

Organizacije interseksualaca: www.oiiinternational.com/intersex-organizations/