Odgovor Katarini Đorđević na tekst “Supruga i majka”

Tekst Katarine Đorđević “Supruga i majka” u “odbranu humanitarne delatnosti i ličnosti Dragice Nikolić”, koliko možemo da razlučimo, u najvećoj meri se obraća feministkinjama. Kako smo od feminističkih grupa u Srbiji zvaničnu reakciju na delatnost Dragice Nikolić imale samo mi, “Žene sa Interneta”, pronalazimo se lično pozvanima da na tekst odgovorimo. Pre nego što odgovorimo, međutim, želimo da naglasimo da Politiku isključivo čitamo u elektronskom izdanju te da je strah Katarine Đorđević da bi feministkinje mogle na njen tekst reagovati tako što će “pocepati tu stranu Politike” apsolutno neopravdan.

Sajberfeministkinje ne cepaju novine.

Dakle, koliko možemo da razlučimo tekst se obraća feministkinjama. Čitanje ovog kratkog teksta jeste prilično naporno jer meša nekoliko nedovoljno razrađenih teza. Kreće se od pozitivnih priča o ženama sportista na koje javnost reaguje pozitivno, da bi se došlo do priča o ženama političara koje zloupotrebljavaju državna sredstva na koje, gle čuda, javnost reaguje negativno! Mi zaista ne znamo o kojim prozivkama gospođe Dragice Nikolić piše Katarina Đorđević jer ne navodi autore/ke ili tekstove u kojima je pomenuta prva gospođa republike Srbije prozvana zbog fokusa na materinstvo i humanitarni rad.

Mi, Žene sa Interneta, u otvorenom pismu upućenom gospođi Dragici Nikolić, pozvale smo je da upravo zbog fokusa na materinstvo i humanitarni rad, kao i zbog privilegije koju joj trenutna pozicija omogućava, ustane protiv protiv predloga Zakona o radu i stane na stranu žena koje su se odlučile na materinstvo ali i onih koje bi na materinstvo želele da se odluče, ali se ne usuđuju. Smatrale smo da bi gospođa Dragica Nikolić, upravo zbog načina na koji je “izabrala” da se posveti materinstvu, imati više sluha za kritike upućene na predlog Zakona o radu (u međuvremenu usvojen).

Ne znamo vašu situaciju, ili situaciju vaših prijateljica, ali mi, feministkinje mlađe generacije, nemamo ništa protiv slobodnog izbora svake žene da bude majka na način na koji ona to sama izabere. Mi smo protiv društvenog ograničavanja sloboda i nametanja POŽELJNIH MODELA bivanja ženom i (ili) majkom. 

Takođe, mi kao žene i radnice smatramo da je izuzetno štetno i neodgovorno kriviti emancipaciju koju su još naše prabake i bake osvojile za nas. Onaj ko za sadašnji loš položaj žena krivi emancipaciju, u  trenutku donošenja Zakona o radu – direktno šteti upravo jednom od najugroženijih društvenih slojeva u Srbiji – radnicama koje su ili će biti majke.