Kelly Fox: Nema ničeg ravnopravnog u “bračnoj ravnopravnosti”


Kao i mnogi drugi kvir ljudi kritični prema bračnoj ravnopravnosti, gledala sam u petak reakcije na Scotus presudu u vezi sa bračnom ravnopravnošću, sa radoznalošću, užasavanjem i tugom. Reakcije koje su bile posledica presude predstavljaju oštro podsećanje da je pokret za bračnu ravnopravnost od početka bio zaglibljen u rasizmu, anti-feminizmu, te da je ućutkivao ne bele ljude, siromašne, trans osobe, imigrante, zatvorenike, osobe sa invaliditetom i žene. I ućutkivao je ljude doslovno, kao što smo videli u slučaju latine Jennicet Gutiérrez, trans žene bez dokumenata USA, koja se zalaže za okončanje nasilja i zloupotrebe LGBTQ imigranata, a kojoj su drugi LGBTQ ljudi bukvalno vikali “UUUU” u Beloj kući na događaju LGBTQ ponosa. Ništa nije učinilo očiglednijim da se u mejnstrim pokretu LGBTQ bračne ravnopravnosti gotovo isključivo radi o asimilaciji i muvanju da se uđe u establišment, kao što su to učinile ove zastrašujuće reakcije kvir ljudi u Beloj kući na Jennicet Gutierrez. Naše kvir pramajke mora da se okreću u grobu.

Ali ovo nije slika o bračnoj ravnopravnosti koju su homoseksualci i saveznici prikazali na društvenim mrežama. Idite na Facebook, Tvitter, ili bilo koji drugi društvenu mrežu i videćete da dva štetna mita o bračnoj ravnopravnosti cirkulišu:
1. Gej brak je pobeda društvene pravde!
2. Naravno da homoseksualaci treba da mogu da se venčavaju, jer JE BRAK SVETINJA !!! Brak je sveta institucija u kojoj se radi o ljubavi !!!!!!

Bračna ravnopravnost je pobeda društvene pravde !!!

Ne nije.

Termin bračna ravnopravnost je vrhunac ironije. Time što daje prednost određenim vezama među ljudima u odnosu na ostale veze država definiše šta je to neravnopravnost. Brak kao institucija postoji da održava neravnopravnost i kao državni alat očvršćava vlast, imovinu, i privilegiju u porodičniim odnosima, kroz sisteme poput nasleđivanja. Brak je stvoren da učvrsti bogatstvo i moć u rukama belih muškaraca.

Brak je prinudna državna (pravna) institucija koja održava hijerarhijsku neravnopravnost, bez obzira ko ga praktikuje. Zato sam protiv SVIH brakova; gej, strejt, ili na drugih. Ja ne želim da se ljudi moraju venčavati da bi stekli osnovna ljudska prava. Ne želim da neki ljudi imaju „1.138 prava“. Želim SVA prava za SVE ljude.

Brak pomaže samo materijalno obezbeđenim kvir parovima, koji mogu da podele svoja bogatstva i beneficije. Možete da dobijete zdravstveno osiguranje svog partnera samo ako oni imaju posao koji podrazumeva zdravstveno osiguranje. Možete samo da imigrirate AKO je vaš partner američki državljanin. Bračna ravnopravnost neće pomoći kvir parovima gde ni jedan/jedna ni drugi/druga nemaju zdravstvenu zaštitu, ili parovima gde niko nije američki državljanin.

Rešenje za kvir ljude koji nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti nije gej brak – već stvarni univerzalni, pristup zdravstvenoj zaštiti koji nije zasnovan na privilegijama. Rešenje za kvir ljude koji nisu u mogućnosti da emigriraju nije gej brak – već prava sveobuhvatna reforma imigracionih politika. Rešenje za kvir ljude koji nisu priznati kao roditelji svojoj deci nije gej brak – već reforma roditeljskih prava.

Borba za bračnu ravnopravnost je kanalisala svo vreme, svu energiju i novac u brak koje smo mogli da se potrošimo na pitanja života i smrti sa kojima se suočava kvir zajednica. Izbor da se braku da prioritet je svesna odluka da se prioritetnim učin problem čije rešenje ide na korist samo već privilegovanim kvir ljudima: beloj, cisgender, srednjoj klasi LGBTQ ljudi. Uprkos tome šta Komitet za ljudska prava i druge mainstream LGBTQ organizacije žele da poverujete, brak nije goruće pitanje sa kojim se suočava sa LGBTQ zajednica. Kvir i trans ljudi, posebno kvir i trans ne beli ljudi, su nesrazmerno izloženi zatvorima, beskućništvu, silovanjima, ubistvima i zlostavljanju. Četrnaest ne belih trans žena je ubijeno u ovoj godini, ali izgleda da smo mi bili previše zauzeti planiranjem naših venčanja da bi se zabrinuli.

Pokret za bračnu ravnopravnost nije samo ignorisao, deprioritizirao, i prestao da materijalno podržava pitanja koja se odnose ne bele kvir i trans ljude, već je takođe produžavao rasistički, anti-crni mit o homofobiji crnih ljudi, stalno okrivljujujući crne ljude da podržavaju anti-gej brak zakonodavstvo. Gej rasizam se takođe manifestuje u prisvajanju retorike borbe crnih ljudi za građanska prava, npr. “Gej prava su nova građanska prava!” Žao mi je, ali to što nisi u mogućnosti da dobiješ zdravstveno osiguranje svog partnera nije ista stvar kao da trpiš napade oružjem i iživljavanje od strane policije tokom čina građanske neposlušnosti. To jednostavno nije isto. Spajati ova vrsta iskustava je prisvajajuće, rasistički, i ogrezlo u privilegiji. To spajanje takođe podrazumeva da su gej i crni ljudi odvojene kategorije za poređenje, briše kvir i trans crna ljude, koji žive sa presekom oba identiteta. Ali, možda najštetnije, ta “gej je nova crnost!” retorika implicira da su anti-crni rasizam i borba za građanska prava gotovi, dok gotovo svake nedelje, učimo o novom slučaju ubistva i brutalnosti protiv crnaca od strane policijskih i rasističkih terorista.

Homoseksualci bi trebalo da se venčavaju jer JE BRAK SVETINJA !!!

Čekaj, da li je neko prebacio na Fox News stanicu? Slušam li razgovor između Jerry Falwela i Pat Robertsona? Znamo da je nešto problematično kada grupa ljudi koji se identifikuje kao “napredna” “liberalna” i “feministička” počinje da zvuči kao jato konzervativnih hrišćana na konferenciji „Fokusirajmo se na porodicu“!

I za sve ljude koji su u fazonu, OVO JE POBEDA LJUBAVI !!!!! Jedno brzo pitanje: kakve veze ljubav ima veze sa državnom registracijom braka? Kakve veze ljubav ima sa organizovanjem sopstvenog roda, seksualnosti, i porodice u skladu sa državnim diktatom i heteronormativnim standardima? Kakve veze ljubav ima veze sa asimilacijom u prisilnu državnu instituciju koja učvršćuje rodne, rasne i ekonomske neravnopravnosti?

 

I za moje bližnje kvirove: zašto oživljavamo umiruće patrijarhalne institucije?

Brak nije učinio mnogo za heteroseksualne ljude. Stopa razvoda u ovoj zemlji je astronomska, pa čak i brakovi koji ne završavaju razvodom su često ogorčeni, ili prečesto nasilni. U stvari, bračna nuklearna porodica je statistički najopasnije mesto na kome mogu da se nađu žene i deca u ovoj zemlji. Muško nasilje u porodici, zlostavljanje dece, i seksualno napastvovanje se najčešće javlja u kontekstu bračnih porodica.

I nije slučajno da je brak takva brutalna patrijarhalna institucija. Brak je stvoren da ojača patrijarhat: da učini imovinu žene u imovinom muškarca i da bukvalno učini ženu imovinom muškarca. Prvi talas feminizma je zaslužan za rigoroznu feminističku i materijalističku kritiku braka (ali čini se da nam se u našem neprestanom galamljenju za bračnom ravnopravnošću, desila velika istorijska amnezija i da smo nekako zaboravili vekove feminističkih komentara na instituciju braka.)

Brak je takođe sredstvo supremacije bele rase. SAD su imale zakone protiv-mešanja rasa na snazi do 1967. godine, a rasističke “porodične vrednosti” koje posramljuju i krive siromašne, neudate ne bele žene za sve bolesti društva su svuda u javnom diskursu. Republikanci posebno vole ekonomski prinudne socijalne politike koje ohrabruju siromašne žene da se udaju i na taj način pronađu izlaz “iz siromaštva” i koriste prednosti koje pruža brak kao izgovor za ukidanje socijalnih davanja.

Brak je osnovna gradivna cigla kapitalizma, posebno ovog neoliberalne vrste na našoj aktuelnoj političkoj sceni koja ne može privatizovati javna davanja dovoljno brzo! I nemojmo zaboraviti da je sistem braka je ekonomski prisilan. Ne bi trebalo da se venčavamo da bi imali pristupačnu zdravstvenu zaštitu, ili da bi emigrirali, ili da primimo bilo koju od bezbroj drugih prednosti braka, ali suviše često smo prinuđeni da se venčamo, jer imamo hitnu potrebu za jednim od resursa ili prava koja su nam dostupna samo kroz brak. Moja devojka i ja smo pre nekog vremena htele da registrujemo partnerstvo da bi se dobile benefite registrovanog partnerstva, ali bismo morale da potvrdimo na registraciji da ćemo da se venčamo u budućnosti, ako gej brak bude legalizovan u Wisconsinu. Sveta prinudo!

ALI SVETOST BRAKA !!!! Molimo prosvetlite me: šta je to sveto u prinudnoj strukturi koja podržava patrijarhat, supremaciju belu rase, i kapitalizam?

Verujte mi, ja potpuno razumem argument da biti u ljubavnoj, egalitarističkoj bračnoj vezi može biti divno. Ja sam u jednoj od tih i to je prilično zgodno. Ali ti odnosi su odlični, jer pojedinci uključeni u ove odnose ulažu i dele vrednosti, a ne zato što su u braku. Ema Goldman je to rekla najbolje:

„Ljubav, najsnažniji i najdublji element u čitavom životu, glasnik nade, sreće, zanosa; ljubav, prkosnik svim zakonima, svim konvencijama; ljubav, najslobodniji, najmoćniji kovač ljudske sudbine; kako se može takva sila koja sve pokreće smatrati istoznačnom tom jadnom korovu što su ga država i Crkva začele, braku*?“

Kada veličamo brak kao” svetinju” mi govorimo da su bračni odnosi važniji od drugih odnosa i porodičnih struktura, i dalje stigmatiziramo same i neudate/neoženjene ljude. Sve veze sa zasnovanve na ljubavi i pripadnosti se računaju. Zašto produžavamo štetnu ideju da su jedino one veze koje se uklapaju u industrijski kompleks venčanja vredne slave?

Kvir ljudi su izgrađivali lepe odnose i porodične strukture izvan heteronormativnih državnih diktata od pamtiveka. Ne trebaju nam država i strejt ljude da prepoznaju naše odnose da bismo znali da su oni legitimni.

Zato samo napred, kvirovi, sklopite brak ako je to ono što želite ili morate da uradite. Ne sudim vam. Dođavola, i ja sam u gej braku. Problem ne leži u nama, pojedincima koji se venčavamo. Problem su nekritički i proslavljajući stavovi u vezi braka koji završavaju u ojačavanju patrijarhalnih, rasističkih i kapitalističkih ideologija. Problem je i način na koji je brak postao jedino pitanje LGBTQ politike: kroz deprioritetizaciju borbi protiv problema najugroženijih kvir ljudi u našim zajednicama. Ali ako se venčate, nastavite da se borite za pravdu posle odlaska u sudnicu. Samo napred, podižite neke gej bebe, ali ne zaboravite da podižete i neku buku. Uostalom, mi smo kvirovi. I to je ono zbog čega su nas boginje poslale ovde.

 

via Kelly Fox, Queer Issues Correspondent: There is nothing equal about marriage “equality”

pročitajte: * Emma Goldman “Brak i ljubav” http://anarhisticka-biblioteka.net/library/emma-goldman-brak-i-ljubav