Macanović: Očigledan propust institucija u Pančevu

Još jednom ću da ponovim, nisu “trans-žene” te koje se ubijaju “po redovnom postupku” u Srbiji, već udate žene i žene koje pokušavaju da napuste nasilne brakove.

Trans aktivisti i pored toga prete ženama koje će javno reći da je u Srbiji u 2019 ubijeno čak 14 žena.

https://www.youtube.com/watch?v=2I23RbEYFWE

via Žene sa Interneta