Marks21

Odlične Hristina Cvetinčanin Knežević (Centar za ženske studije), Sanja Pavlović (Autonomni ženski centar) i Jelena Riznić (Marks21)!

Hvala na prilici da čujemo kako u realnosti Srbije stoje stvari sa kupovinom i silovanjem žena, kao i dodatnom sistemskom viktimizacijom.

Nadam se da se posle ove tribine neće čuti cvrčci!
Podelite s onima koji nisu bili u prilici da dođu.

via Žene sa Interneta

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s