Marks21

Odlične Hristina Cvetinčanin Knežević (Centar za ženske studije), Sanja Pavlović (Autonomni ženski centar) i Jelena Riznić (Marks21)!

Hvala na prilici da čujemo kako u realnosti Srbije stoje stvari sa kupovinom i silovanjem žena, kao i dodatnom sistemskom viktimizacijom.

Nadam se da se posle ove tribine neće čuti cvrčci!
Podelite s onima koji nisu bili u prilici da dođu.

via Žene sa Interneta