Iznajmljivanje materice nije emancipacija

Kritika industrije rađanja ne znači da treba da se zalažemo za zabranu svih oblika raspolaganja genetskim materijalom, ili da se protivimo asistiranoj reprodukciji zato što nije „prirodna“, već znači da se borimo protiv komodifikacije ženskog tela i zloupotrebe pristanka, te protiv sticanja profita na podsticanju reakcionarnih uverenja da je samo biološko roditeljstvo „ono pravo“, čiji je „surogat“ materinstvo najekstremniji oblik.

U tom smislu, antikapitalistički i feministički argument idu ruku pod ruku. Nije poenta učiniti da „surogat“ materinstvo bude dostupno svima, a ne samo klasno povlašćenima, jer biološko roditeljstvo nije pravo, već sloboda, koja se ne može ostvarivati nauštrb tuđih prava. Pristati na društvo koje ide ka tome da klasno i socijalno marginalizovane žene pretvori u lako dostupne inkubatore znači nedvosmisleno odustati od ženskog oslobođenja.

via Žene sa Interneta

Declaration on Women’s Sex-Based Rights

The Declaration of women is written with the goal of re-affirmation of the sex-based rights of women, including the rights of women to physical and reproductive integrity, and the abolition of all forms of discrimination of women and girls and what are the result of replacing category half And that’s what they do.

The Declaration was presented in New York on March 16., 2019, and the importance of protecting human rights women spoke to Dr. Sheila Jeffreys, Dr. Heather Brunskell-Evans and Maureen O ‘ Hara.

Video live broadcast was made on foreign media service wlrn from New York.https://www.facebook.com/WLRNews4Women/videos/604743619993182/

The Declaration is translated into serbian language and you can download it here: https://docs.wixstatic.com/ugd/618571_603136aec1cb4d999e08f4d1e4d3b94d.pdf

via https://www.womensdeclaration.com/

via Žene sa Interneta