#WeAreTheLeft: The day identity politics killed identity politics – Feminist Current

Kako je liberalni feminizam pokušao da proturi identitetske poltike kao politiku LEVICE. 😀

#weAreTheLeft je napisana od strane ljudi koji ne znaju razliku između levice i liberala kao ni da sistemska opresija nije zasnovana na bilo kom “IDENTITETU”.

via Žene sa Interneta