Jutarnji list Zagreb

Snimak privođenja građanki Hrvatske jer su se isprečile nacionalističkom skupu koji u Hrvatskoj lobira za zabranu abortusa.
Ekipa koja ovo organizuje u Hrvatskoj je dobro organizovana verzija naših Beogradskih “Šetnji za život” i “Izložbi za zabranu abortusa”.

U Srbiji niko ni posle tri godine ne reaguje na ovakve “šetnje” i “izložbe” ni načelno, a kamoli svojim telima. Niko od organizacija koje štite ljudska prava ne bavi se ovom temom u Srbiji. Valjda misle, da procesi koji su devastirali Makedoniju u smislu ženskog prava na abortus, koji rasturaju Evropsku Hrvatsku nisu u Srbiji aktivni. Postoji jedno načelno mišljenje da “država Srbija neće da zabrani abortus” koje podgrejavaju u javnosti upravo oni koji imaju interesa da tu simulaciju “države” zadrže u vašim glavama.

Za godinu dana eto nas da svojim telima branimo mizoginoj bagri pravo na odlučivanje o rađanjau ili ne rađanju. Najsiromašnijim ženama u Srbiji to pravo je već oduzeto 2014, kad je cela ženska aktivistička zajednica nasela na “Spiskove žena koje su abortirale”… pročitajte zakon o zdravstvenom osiguranju i obratite pažnju na abortus.

Pozdrav ženama iz Hrvatske, uz vas smo!

via Žene sa Interneta