Sajam patrijarhata – Krivazine

Ako hoćete da povraćate pogledajte mizogini video pre čitanja teksta: http://www.klix.ba/lifestyle/najava-zenskog-sajma-poznati-muskarci-odgovaraju-na-pitanje-sta-zene-zele/160517097

17.og maja je na klix.ba objavljena video najava za (drugi po redu) Ženski sajam koji se u Sarajevu održava 28. i 29. maja 2016. godine, u kojoj poznati muškarci iz BiH i regiona pokušavaju odgovoriti na (kako ga organizatori_ce karakterišu) teško i vječno pitanje – Šta žene žele.

Zašto je za Ženski sajam bitno šta muškarci misle da žene žele? Postoje (najmanje) dva moguća odgovora na ovo pitanje. Prvi: bilo je nemoguće naći pet žena u BiH i regionu koje bi bile u stanju artikulisati svoje želje na približno kvalitetan način kao što to u njihovo ime čine dotični muškarci. Iako je činjenica da u javnom životu u BiH i regionu ima više muškaraca (odnosno da su muškarci vidljiviji od žena), teško je povjerovati da organizatori_ce ne bi bili_e u stanju naći pet žena koje bi bile sposobne ovaj zadatak ispuniti na zadovoljavajući način, pogotovo ako se u obzir uzme niski standard koji su im dotični muškarci postavili. Drugi: cilj uopšte nije bio saznati šta žene žele već napraviti karikaturu žene koja bi se uklopila u patrijarhalnu i kapitalističku sliku potrošačkog društva. Ta karikatura ne zna šta želi dok joj se ne kaže – bilo da joj to govore muškarci, bilo reklame, ona postoji kao konzumerantkinja, ali ne i kao proizvođačica (osim ako se majčinstvo ne vidi kao oblik proizvodnje što u kapitalizmu nikada nije bio slučaj) – ona je tu da odigra performans sebe – kroz konzumaciju mode, fitnesa, kozmetičkih proizvoda, zdrave ishrane. Žena na ženskom sajmu postoji isključivo da bi zadovoljila mušku fantaziju.

via Žene sa Interneta

Advertisements