ROD I BROJ – Before After

Pronašla sam na sajtu jednog lokalnog portala poziv na glasanje za najboljeg mladog umetnika gde je žiri sastavljen od članova redakcije. Odlazim da vidim nominivane umetnike i na listi od deset umetnika nailazim na jednu Maju. Jedna druga Maja je na listi najboljih književnika istog portala. To mi bode oči i problematično je na nekoliko nivoa.

+++

Ja sam gradjanka, studentkinja, fotografkinja, umetnica. Srpske verzije zvuče rogobatno, ali u sebi sadrže predivnu tananost zbog koje kad god mogu insistiram na upotrebi ove jezičke začkoljice. Ona lako zazvuči kao formalnost, ali je trenutno posmatrana kroz društveni kontekst mnogo više od toga. Iako mi je uglavnom nevažno kako sebe nazivam, shvatam težinu ovih reči svaki put kada ih izgovorim. Svesna da param uši sagovornika, a čak i sagovornica, mnogo je važnije što znam da se na taj način formira svest o postojanju ove još uvek nezanemarljive razlike. Dokle god se razlika bude zanemarivala biće očigledna i smetaće. Da bi se razlika iznivelisala mora se prvo uočiti i mora joj se prići sa adekvatnom pažnjom dok se ne ustoliči kao prirodna i društvena, ali uvažena a ne ignorisana. Tu mogućnost da se kroz jezik ispoljim kao žensko shvatam kao zgodan instrument za izmenu pristupa jednoj temi u širem društveno-političkom kontekstu; kao alat u osvešćivanju nečeg veoma očiglednog, ali istorijski zanemarenog. Zato sam zahvalna na toj mogućnosti koju mi naš jezik pruža da ostanem stroga i precizna dok se ne prihvati da razlike postoje kako bi se eventualno jedanput ispostavile kao nevažne, ili makar nevažne kao kriterijum za filtriranje i isticanje kvaliteta, jer za sada to izvesno nije slučaj.

Da jeste, da je slučaj da su te razlike zaista nevažne, na listi 10 najboljih umetnika mali bi problem bio ignorisanje roda kroz jezičke konstrukcije i dve Maje bi uz razne druge Maje manje delovale kao greška i nemar odgovornih. Ovako, mnogo većim i osnovnim problemom te liste smatram odsustvo ženskih imena, i to samo zato što sasvim pouzadano znam da postoji daleko više od jedne umetnice koja bi se mogla kvalifikovati za listu najboljih u bilo kojoj rodnoj konkurenciji u bilo kojoj kategoriji ili disciplini, i što toga treba da budu svesni i mučkarci i žene, stručni članovi svih ovozemaljskih žirija.

via Žene sa Interneta

Advertisements