Feminizam na velikom novogodišnjem sniženju

Živeći u realnosti Srbije, duboko me pogađa ovakva jednostrana artikulacija uzroka neravnopravnosti od strane žena koje sebe zovu feministkinjama. Ni u jednoj instanci ove artikulacije se ne ističe da se problemi sa kojima žene žive u Srbiji nalaze u polju preseka naših klasnih, rasnih, seksualnih, etničkih pripadnosti i telesnih sposobnosti. Ono što se ističe kao ključno u ovom tekstu je rodni aspekt. Zbog toga ovakva artikulacija zaista pripada KUTIJI u kojoj je ostao rodni feminizam. I zato je on – na prodaju, i na sniženju. Jer je u duhu vremena, – bezopasan je i pojednostavljuje percepciju feminizma. Ova poruka je zapravo i namenjena onim ženama koje danas u Srbiji mogu sebi da priušte da budu feministkinje – belim obrazovanim zaposlenim ženama nekakvog fiktivnog i nepostojećeg srednjeg sloja. Ostale žene, kojih je mnogo više, teško da sa ovim mogu da se identifikuju u stvarnom životu. I zato je na Befemu, uz fetišizaciju onih koje zaista jesu različite (Romkinje, lezbejke, žene sa invaliditetom…), osnovni konsenzus oko toga da liderke mogu biti upravo te žene koje sebi danas mogu da priušte da budu feministkinje. Ili da makar misle da to jesu, baš onako kako ih selebriti-feminizam uči – dovoljno je da kažu da jesu.

via Žene sa Interneta

Advertisements