Novi konzervativizam u Srbiji: Nacionalizam u drugom pakovanju

,,Osim niskog fertiliteta, nad tradicionalnom srpskom porodicom nadvio se i predlog novog Građanskog zakonika koji predviđa zabranu telesnog kažnjavanja dece”. Šta povezuje Katarinu Đorđević i Zorana Milivojevića? Pa, briga za srpsku porodicu!
http://www.slobodnaevropa.org/content/novi-konzervativizam-u-srbiji-nacionalizam-u-drugom-pakovanju/26759311.html

via Žene sa Interneta

Advertisements