Jennifer Lawrence? Emma Watson? These aren’t the feminists you’re looking for | Roxane Gay

Autonomni ženski centar preporučuje čitanje ovog kritičkog osvrta na promovisanje feminizma od strane javnih ličnosti i “slavnih”…

“Feminizam je, nadam se, put do bolje budućnosti za sve koji žive na ovom svetu. Feminizam ne treba da bude nešto čemu treba zavodljiva marketinska kampanja. Ideja po kojoj se žene kreću kroz svet podjednako slobodno kao muškarci, bi trebalo da bude dovoljna reklama.”

via Žene sa Interneta

Advertisements

Ko ti drma kavez? – Before After

,,Emocija koja me je u ovom talasu histeričnog i ponosnog zadovoljstva nad tuđom sramotom potakla na pisanje ovog teksta je slična je onoj koju sam osetila kada je netom prokrstario izliv izvesne profesorke sa Filološkog fakulteta, koja diplomce busa da ostanu verni pravim vrednostima i ne daju da ih proždrnu marketing menadžeri ovog sveta. Nešto slično obuzelo me i kad smo se svi osetili specijalno pametnim kada Mimi Oro nije znala kada je počeo Prvi svetski rat…
Svi smo se zapitali zašto jednostavno nije rekla “Ne znam, nikad čula”. A na primeru Mimi Oro možemo da vidimo kako je javnost pitomo i blagonaklono primila tuđe priznanje o neznanju…
Koliko god da smo frustrirani zbog sveta poremećenih etičkih i estetičkih koordinata, ako nam prizor ljudskog bića orobljenog dostojanstva (pa čak i sostvenom voljom i neinformisanošću) pruža zadovoljstvo, treba da krenemo na neki sport ili usvojimo mače sa ulice.” http://beforeafter.rs/life/ko-ti-drma-kavez/

via Žene sa Interneta

Žene protiv nasilja

Oko 50 ljudi protestovalo je danas ispred Ministarstva pravde zbog visine kazne kojom je osuđen ubica Stele Gundelj. Umesto dobijenih 15 godina zatvora za ubistvo, učesnice i učesnici protesta tražili su 40 godina, odnosno maksimalnu kaznu i osudu za teško ubistvo. Protestu su se pridružile i aktivistkinje feminističke i antifašističke gerile kao i aktivistkinje/-i organizacija ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku s ciljem da ukažu na odgovornost institucija za zaštitu žena od nasilja.
Čitavu vest možete videti na: http://www.zeneprotivnasilja.net/vesti/365-reagujte-dok-ne-bude-kasno

via Žene sa Interneta

Kastracija? | Peščanik

“Dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smanjivati”

***

„U svom uvodniku od 29. decembra 2009 („Kastracija!“), Politika s odobravanjem dočekuje predlog da se u Srbiji uvede nova krivična sankcija: hemijska kastracija za višestruke silovatelje i pedofile. Najavljujući taj predlog u Skupštini, poslanik V. Batić je kazao da se „takve kazne primenjuju i u razvijenim zemljama“, u šta, izgleda, veruje i uvodničar Politike, kada piše da se hemijska kastracija sprovodi u Norveškoj, Danskoj i četiri države SAD, pominjući i „fizičke kastracije“ u Češkoj.

Tvrdnje poslanika Batića i uvodničara Politike nisu tačne. Ni u jednoj državi ne postoji kastracija (ni hemijska ni hirurška) kao krivična sankcija (a još manje kao kazna), dakle kao mera koja se prema osuđenom licu može primeniti protiv njegove volje, a na osnovu sudske odluke. (Delimičan izuzetak je novi poljski zakon, koji još nije počeo da se primenjuje i o kome će nadležne institucije EU tek imati da se izjasne.) U navedenim, a i nekim drugim državama postoji mogućnost da se seksualni prestupnici dobrovoljno – na sopstveni zahtev i uz sopstveni, slobodan i informisan, pristanak podvrgnu hemijskoj terapiji koja – dok traje – smanjuje njihov libido. U nekim zemljama, ova terapija može da se primeni umesto zatvorske kazne, a u nekima se administrira licima lišenim slobode. U svim slučajevima, međutim, ona je samo jedna terapeutska mera, čija je svrha da – u sprezi s drugima, poput psihoterapije – doprinese resocijalizaciji prestupnika. I, da ponovimo: ona mora biti dobrovoljna.

O uvođenju dobrovoljne hemijske terapije za silovatelje i pedofile može se razgovarati, pri čemu treba pažljivo slušati šta o toj temi imaju da kažu stručnjaci i izučiti efekte „hemijske kastracije“ tamo gde se ona primenjuje. Ali, uvođenje mandatorne, prinudne terapije seksualnih prestupnika ne može biti stvar dogovora i predmet pogađanja, jer je ona protivna Ustavu, koji u članu 25 jasno kaže: „Fizički i psihički integritet je nepovrediv. Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka“. Ljudsko telo i ljudski organizam ne mogu biti predmet izvršavanja krivičnih sankcija. Kazne mogu da ljudima oduzmu ili ograniče slobodu kretanja ili materijalna dobra, ali ne smeju da menjaju hormone u njihovom organizmu, jer time narušavaju njegov integritet. Pravo izvršioca krivičnog dela da, pod vidom krivične sankcije, ne bude podvrgnut prinudnoj hemijskoj terapiji je u Srbiji dostignuto ljudsko pravo. A „dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smanjivati“ (čl. 20 st. 2 Ustava).

via Žene sa Interneta

KONKURS ZA FEMIXETU 5.0

Femix poziva bendove i muzičarke iz Srbije da učestvuju u kompilaciji Femixeta 5.0!
Kao prva inicijativa te vrste u regionu, Femixeta je pokrenuta 2010. godine sa idejom da pruži relevantan presek kroz žensko muzičko stvaralaštvo u Srbiji, nastalo u okvirima nezavisne i samostalne produkcije. – See more at: http://femix.info/femix-news/p/294/#sthash.vv5A9WMe.dpuf

via Žene sa Interneta