Parada ponosa u Srbiji

Bobana Macanović (Autonomni ženski centar) postavlja pitanje na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

via Žene sa Interneta

Advertisements