Sport: nije za curice

“Seksizam je dio svakodnevnog života. Ponekad se manifestira nasilno i otvoreno, a ponekad suptilno, preko jezika, ponašanja, običaja, masovnih medija, na radnom mjestu, u spavaćoj sobi, u dječjoj knjizi, zabavnim melodijama – na svim razinama komunikacije. I tu nikakvo načelno opredjeljivanje za ravnopravnost ne pomaže. Seksizam se može suzbiti samo konkretnim svakodnevnim ponašanjem i djelovanjem na svim područjima – prije svega zbog toga što više nema nikakve stvarne povijesne osnove.” (Slavenka Drakulić, Vjesnik, 1981.)

via Žene sa Interneta

Advertisements