NVO-izacija otpora

Jedan važan tekst o otporu i o tome zašto je “endžioizacija” loša po mogućnosti promena u društvu i našu budućnost.

PRAVI OTPOR IMA PRAVE POSLEDICE. I NEMA PLATE.

“Masovni pokreti su suočeni sa rizikom NVO-izacije otpora. Znam da će se ove moje reči lako izvrnuti u optužbu protiv svih nevladinih organizacija. To bi bio falsifikat. U mračnim vodama lažnih NVO-a, uspostavljenih da isisavaju novac iz grantova ili kao način za izbegavanje poreza (u državama kao što je Bihar, daju se u miraz), naravno da ima mnogih NVO-a koje rade dragocen posao. Ali potrebno je osmotriti fenomen nevladinih organizacija u širem političkom kontekstu.

Njihov stvarni doprinos je u tome što smiruju politički bes i pod etiketom pomoći i dobročinstva dele ono što bi ljudima po pravu trebalo da pripada. Menjaju javnu svest. Pretvaraju ljude u nesamostalne žrtve i tupe oštricu političkog otpora. NVO-i oblikuju neku vrstu tampon-zone između administracije i javnosti. Između imperije i podanika. Postaju arbitri, tumači, pomagači.

U krajnjoj liniji, NVO su odgovorne svojim finansijerima a ne ljudima među kojima rade. Oni su vrsta koju botaničari zovu bioindikatori. Moglo bi se reći da, što je veća pustoš izazvana neoliberalizmom, veća je eksplozija nevladinih organizacija. Nema tome bolnije ilustracije od simultanih priprema Amerike da napadne neku zemlju sa pripremanjem NVO-a da uđu i počiste posledice razaranja. Da bi se postarale za bezbednost finansija i pribavile dozvolu za svoje aktivnosti u određenoj zemlji, NVO su prinuđene da svoj rad predstave u plitkom okviru, manje-više lišenom političkog ili istorijskog konteksta. U svakom slučaju, nezgodnog istorijskog ili političkog konteksta.

Konačno – u manjoj meri, ali podmuklije – kapital koji nevladine organizacije imaju na raspolaganju igra istu ulogu u alternativnim politikama kao i spekulativni kapital koji protiče kroz ekonomije siromašnih zemalja. Počinje da diktira agendu. Pretvara konfrontaciju u pregovore. Depolitizuje otpor. Meša se u pokrete lokalnih ljudi koji su se tradicionalno oslanjali na sopstvene snage. NVO imaju fondove za zapošljavanje lokalnih saradnika, koji bi se inače angažovali kao aktivisti u pokretima otpora ali sada osećaju da čine nešto dobro na neposredan, kreativan način (a pritom i zarađuju za život).

Pravi politički otpor ne pruža takve prečice. NVO-izacija politike preti da otpor pretvori u učtiv, razborit posao sa utvrđenim radnim vremenom i redovnom platom, uz poneku nagradu tu i tamo. Pravi otpor ima prave posledice. I nema plate.”

via Žene sa Interneta

Advertisements