PRILOG NEPOSTOJEĆOJ DEBATI O ABORTUSU: Majka Srbija je patrijahalna žena

“Organizatori izložbe su naše pojavljivanje opisali kao “VELIKU PROVOKACIJU“, jer naime, na njih i njihove “inicijative” niko do sada nije obraćao puno pažnje. Navode da nas je bilo stotina, iako se na snimku može prebrojati koliko nas je došlo a ta brojka nije dosegla stotinu ljudi. Navode da smo bili “dobro organizovani” što je publicitetno preterivanje, budući da neki od nas nikada nisu samostalno sa sebi nepoznatim ljudima, bez pokroviteljstva neke organizacije, ovako izražavali svoj stav. Snimak pokazuje da smo prošetali kroz njihovu izložbu i postavili se sa desne strane trga, NE OMETAJUĆI održavanje njihove izložbe, te mirno i ćutke držeći svoje poruke. Jedan od organizatora izložbe nas je sve vreme snimao govoreći: “Sve ću da vas snimim, pa ću da vas nađem”. Naše poruke su bile upućene prvenstveno javnosti na trgu a ne organizatorima izložbe.
Na trgu smo stajali svega 15. minuta, a potom smo spustili svoje poruke na tlo, ostavljajući ih za prolaznike još neko vreme.
Policija je bila prisutna na trgu prilično ravnodušno posmatrala naše prisustvo s obzirom da je jednako velika grupa ruskih turista pre nas završila svoju posetu izložbi. Kada se većina nas razišla, oni su uzeli da legitimišu trojicu učesnika naše posete. Dakle – prve muškarce koji su se tu ostali. O tome kako su sa njima postupali svedočio je jedan od trojice na svom Facebook nalogu u obraćanju policiji. Nakon rasprave i pošto su policajci pokupili podatke trojice muškaraca, došla je i komunalna policija. Preostalim aktivistkinjama koje su želele da pokupe banere sa porukama, komunalna policija je saopštila da ih ne diraju, jer će komunalna služba da ih počisti.
Ceo skup nije trajao duže od pola sata, zajedno sa okupljanjem, šetnjom, i stajanjem. Potom smo se povukli na svoje redovne aktivističke pozicije – svako na svoj Internet.”

via Žene sa Interneta

Advertisements