Feministički flash mob u odbrani ženskih prava — Vijesti — Libela

“U društvu koje se nalazi u procesu duboke repatrijarhalizacije, treba reagirati na svaki akt koji predstavlja početak ‘akcije’ oduzimanja ženskih prava, koja su rezultat kontinuirane feminističke borbe i koja nažalost nikad nisu zauvijek zagarantirana. Ali jučerašnji protest pokazao je da su feministički glasovi, feministička tijela tu da brane prava na vlastite izbore, obrazovanje, obitelji, političke i seksualne izbore, itd. Također smatram da je važno da smo na ulicama – tako važnom mjestu otpora i borbe, ne samo za ženska, nego za prava svih marginaliziranih grupa u društvu”, izjavila je za Libelu aktivistkinja Jelena Višnjić.

via Žene sa Interneta

Advertisements