Mere štednje: postajanje porodiljom u Vučićevoj Srbiji

Ana Vilenica:

“Kapitalizam je direktno zavistan od rada majki i patrijarhata. Reprodukcija roda je za kapitalizam važna zbog održanja indirektno tržišno regulisane sfere koju u velikoj meri čini reproduktivni rad koji se konstantno naturalizuje i čini nevidljivim, iako učestvuje u proizvodnji viška vrednosti za kapital. Reproduktivni rad se predstavlja kao individualna odgovornost i na taj način se izbegava deljenje viška vrednosti sa onima koji ga proizvode. S druge strane, reprodukcija roda omogućava održanje niskih troškova radne snage na tržištu rada. Tržište kažnjava žene jer su potencijalno majke, dok s druge strane omogućava obezvređivanje rada nege i brige na tržištu, rada koji se predstavlja kao tradicionalno žensko zanimanje. Takođe rod saučestvuje u proizvodnji rezervne radne snage ili armije proletarijata koja se po potrebi tržišta može izmeštati iz direktno tržišno regulisane sfere u indirektno tržišno regulisanu sferu i obrnuto.”

via Žene sa Interneta