Održana međunarodna konferencija o muškim pravima

MRA i njihove konfe…

“Borba za prava muškaraca je nužna u svijetu koji vjeruje kako su muškarci osmislili pravila i imaju sva prava”, rekao je dr. sc. Warren Farrell, nekadašnji feminist, u obraćanju sudionicima konferencije. „Naravno, žene su možda nekad bile neravnopravne, ali to više nije slučaj“, čulo se na konferenciji. Kao i da su „žene iskrivile privatnu sferu i preuzele javni život“. “Zakonodavstvo je rutinski izrađeno da pogoduje ženama, a muškarce stavlja u nepovoljan položaj”, rekao je britanski aktivist Mike Buchanan, i dodao: “Dječaci su sve više ugroženi u feminiziranom obrazovnom sustavu”.

Roy je osjetila očitu nenaklonjenost ženama koja se manifestirala u komičnim doskočicama i usputnim komentarima, a Stefan Molyneux je u svom izlaganju otišao toliko daleko da je za nasilničko ponašanje muškaraca okrivio njihove majke, iako za takvu tvrdnju ne postoji nikakvo znanstveno utemeljenje.

Stoga, iako je aktivizam u području rješavanja važnih pitanja koja tište muškarce svakako hvalevrijedan, teško je oteti se dojmu kako je bitka usmjerena na krivu, također ranjivu, skupinu.

via Žene sa Interneta

Advertisements