Gospodična vs. Fräulein

“Krajem 19., odnosno početkom 20. stoljeća, vrijedila su drukčija pravila. S Fräulein su se prvotno oslovljavale samo zaposlene žene, a u to doba su se samo neudane žene mogle zapošljavati. Zanimljivo, do 1919. godine su jedino neudane žene mogle postati učiteljice – i tako se razvio stereotip Fräulein Lehrerin, gospođice učiteljice. Možete je pronaći u romanu (ili crtiću) kojeg se sigurno sjećate iz djetinjstva – Heidi.

Iako su ta pravila s vremenom gubila na strogoći, Fräulein je kroz nekoliko desetljeća bio standardno jezični i pristojan naziv za neudanu ženu. 1950-ih godina tadašnji ministar unutarnjih poslova Gerhard Schröder (demokršćanski političar, ne treba ga zamijeniti s imenjakom socijaldemokratom i nekadašnjim kancelarom) naložio je da se u službenoj komunikaciji sve žene nazivaju gospođama ukoliko one to preferiraju. Među ostalim argumentima naveo je i da to nije titula koje se mora ili može dodjeljivati na temelju udaje. 1972. nastupila je odredba koja je naložila da se u duhu izjednačavanja prava muškaraca i žena termin Fräulein u službenoj komunikaciji više ne smije koristiti, budući da se kod muškaraca ta razlika nikad nije radila. Od tada nadalje sve odrasle žene morale su se oslovljavati s Frau. U Istočnoj Njemačkoj Fräulein se pak zadržala do kraja postojanja te države. ”

via Žene sa Interneta

Advertisements