Dnevni list Danas | Pravo Danas | Trans osobe u pravnom vakuumu

“U Srbiji ne postoji zakon koji uređuje status i položaj transseksualnih i transrodnih osoba. Zakonski je jedino uređeno to da se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja snosi najmanje 65 odsto od cene zdravstvene usluge za promenu pola iz medicinskog razloga. Međutim, sva druga pitanja, poput bračnog i porodičnog statusa, radnih prava, promene dokumenata, nisu regulisana zakonom – kaže u razgovoru za Danas Pravo Slavoljupka Pavlović, aktivistkinja za prava transseksualnih i transrodnih osoba. “

via Žene sa Interneta

Advertisements