Ljudska prava žena nisu prioritet nove Vlade | Labris

Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava najoštrije osuđuje odluku Skupštine Republike Srbije kojom je, u subotu 26. aprila, usvojen Zakon o ministarstvima, koji predviđa ukidanje Uprave za rodnu ravnopravnost, bez uspostavljanja novog mehanizma koji će se starati o ovoj ključnoj oblasti. Ovim postupkom prekršen je Ustav Republike Srbije koji državu obavezuje da sprovodi politike jednakih mogućnosti, ali i koji predviđa da stečeni nivo ostvarenosti ljudskih prava ne može biti smanjivan…Ovu zabrinutost dodatno potvrđuje i to da u jučerašnjem višečasovnom ekspozeu u Skupštini Srbije, u kojem su mesto našle najrazličitije teme, novi premijer Republike Srbije, Aleksandar Vučić, nije ni jednom ukazao na važnost unapređenja rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena, ali i drugih marginalizovanih grupa poput LGBT populacije. http://labris.org.rs/ljudska-prava-zena-nisu-prioritet-nove-vlade/

via Žene sa Interneta

Advertisements