Studentkinja tužila savetnika predsednika Srbije Olivera Antića

Evo kako se zloupotrebljavaju moć i PRIVILEGIJE u društvu:

Studentkinju K.P. koja ima prosek ocena 9,7, Antić je oborio na ispitu nakon što ga je prijavila dekanu.

Međutim, ona je položila pred komisijom, a 7. marta podnela je krivičnu prijavu za diskriminaciju protiv Antića koji je i savetnik predsednika Srbije. “Povodom prigovora studentkinje na ispit, Oliver Antić je pred dekanom Simom Avramovićem odgovorio da je ona beznačajna, s obizirom na to kakvu on političku poziciju zauzima i da njena reč ne znači ništa u odnosu na njegovu”, navodi se u krivičnoj prijavi koja je predata tužilaštvu.

Antić od sredine 2012. godine, otkad ga je predsednik Srbije Tomislav Nikolić imenovao za svog savetnika, nije ispitivao studente na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je redovan profesor i gde redovno prima platu. Studente su ispitivali docent Nenand Tešić i asistent Marko Perović, što je zabranjeno.

O tome je bilo reči na Naučno nastavnom veću fakulteta 24. februara, kada je konstantovano da asistenti i docenti ne mogu da ispituju. Nakon prijave studentkinje i sednice veća, za Antićeve predmete uveden je eliminacioni pismeni ispit.

Inače, pored plate, Antić na fakultetu dobija i dodatak za ispitivanje, po izašlom studentu. To je trajalo sve dok ga studentkinja četvrte godine K.P. nije prijavila 11. februara, dan nakon što se nije pojavio na ispitu iz obligacionog prava. Na ispitu su bili docent Tešić, koji čak nije na tom predmetu, i asistent Perović.
Nakon prijave studentkinje, Antić se lično pojavio 19. februara da je ispituje, ali ju je oborio. Ona je nakon toga podnela još jednu prijavu dekanu Avramoviću, tražeći da sipit polaže pred komisijom iz koje bi bio izuzet profesor Antić. To je prihvaćeno i ona je položila.
Njena majka je podnela 7. marta republičkom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Antića zato što je “iskorišćavanjem svog sluižbenog položaja i olašćenja studentkinji K.P. naneo štetu i teže povredio njeno pravo da bude objektivno ocenjena, odnosnom studiranje pod jednakim uslovima i bez diskriminacije”. Antić nije želeo da komentariše.

via Žene sa Interneta

Advertisements