Na Prvom svetskom kongresu Roma, održanom u Londonu 1971. godine, doneta je odluka da se 8. april obeležava kao Svetski dan Roma.

Čestitamo svim Romkinjama i Romima njihov dan!

Romkinje i Romi su često izloženi nasilju, da kratko žive i nisu zastupljeni u javnom i političkom životu u državama na Balkanu.

U Srbiji je Romski narod i dalje najdiskiminisanija grupa a diskriminacija je najizraženija u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i stanovanja.

Svim svojim prijateljicama Romkinjama i prijateljima Romima želimo da u narednim godinama steknu građansku ravnopravnost u društvu i da diskriminacija i predrasude prema njima budu sankcionisane.
od strane države.

via Žene sa Interneta

Advertisements