http://www.crnps.org.rs/wp-content/uploads/Yes-I-am-mart-2014.pdf

Incest Trauma Centar – Beograd predstavlja priručnik „Kako da sprečite nasilje u adolescentnoj ljubavnoj vezi – vodič za tinejdžerke i tinejdžere i odrasle koji o njima brinu.
,,Kroz proces društvenog učenja muškosti, mnogi mladići su usvojili da je deo njihovog identiteta nepokazivanje emocija, biti ambiciozan, kompetitivan, agresivan, strog sa ženama i imati kontrolu nad devojkom. Onda je sasvim očekivano da devojka dobije šamar, pogrdnu reč, omalovažavanje, različite zabrane, kao i prisiljavanje na seksualni odnos.” http://www.crnps.org.rs/wp-content/uploads/Yes-I-am-mart-2014.pdf

via Žene sa Interneta

Advertisements