PAMTIMO/ Kujtojmë krimet në Kosovë

Saopštenje povodom 15 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu:

Žene u crnom iz Beograda (uz podršku umetničkog kolektiva Art klinike iz Novog Sada), obeležiće 26. marta, od 13h do 14h na Trgu Republike, 15 godišnjicu od zločina nad albanskim civilima, komemorativnim skupom “Rekonstrukcija zločina”.

Kao feminističko-antimilitaristička grupa koja se uvek zalagala protiv svih vidova militarizma, digle smo glas protiv vojne intervencije NATO-a na SRJ, 1999 godine. Razaranje i ljudske žrtve tokom NATO bombardovanja podnelo je celokupno civilno stanovništvo Srbije.

Albansko civilno stanovništvo na Kosovu bilo je izloženo, pored NATO bombardovanja, i etničkom čišćenju od strane režima S. Miloševića. Oružane formacije (MUP Srbije, Vojska Jugoslavije i paravojne jedinice) počinile su nebrojene zločine na Kosovu, koji su kulminirali tokom NATO intervencije: proterivanjem više od 800.000 građana albanske nacionalnosti, uz obavezno oduzimanje dokumenata, zlostavljanje, ubijanje civila i zarobljenika i silovanje Albanki te uništavanjem kuća, paljevinom svih objekata, pljačkom…
Ovom prilikom izražavamo najdublje saosećanje i solidarnost sa porodicama ubijenih – zbog gubitka njihovih najmililjih, neizmerne patnje i beskrajnog poniženja koje im je naneo tadašnji režim Srbije.

Buduća vlada mora da preduzme konkretne korake ka zadovoljavanju pravde i izgradnji poverenja sa žrtvama prethodnog režima na Kosovu, pa u vezi s tim zahtevamo:

– da se otkriju i saopšte podaci o osobama albanske nacionalnosti nestalim tokom NATO bombardovanja,

– da se saopšte svi podaci o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima se nalaze posmrtni ostaci osoba albanske nacionalnosti,

– da se preduzmu sve radnje u cilju procesuiranja odgovornih za zločine počinjene nad osobama albanske nacionalnosti i da počinioci zločina budu adekvatno kažnjeni.

I dalje ćemo se zalagati za raskid sa zločinačkom politikom prethodnog režima, za kažnjivost zločina, prvo onih počinjenih u naše ime, a potom i svih ostalih.

Znamo da se pravedan i stabilan mir ne postiže samo pregovorima i dogovorima između elita već i aktivnim učešćem civilnog društva u izgradnji pravednog mira. Nastavićemo dugogodišnju saradnju sa civilnim društvom Kosova, sa svim građankama i građanima Kosova – putem dijaloga, uvažavanjem razlika, solidarnošću, uzajamnom podrškom i zajedničkim naporima ka zadovoljavanju pravde.

Žene u crnom i Art klinika
Beograd/Novi Sad, 25. mart 2014.

https://www.facebook.com/womeninblackserbia
https://www.facebook.com/art.klinika

photo credit: Protest ‘Žena u crnom, Beograd, 23.mart2012. via http://www.slobodnaevropa.org/content/beograd_ne_spomeniku_izjednacavanja_zrtav_i_dzelata/24525528.html

via Žene sa Interneta

Advertisements