Ženska Strana Stvarnosti: Samo Ti (Ne) Ćuti Sestro (Draga) …

Statistike kažu da veliki broj žena u Bosni i Hercegovini nema posao. Taj podatak je javan i svima dostupan. Niko ne kaže da je drugačije, ali eto, kriza je. Svima.

One druge statistike, o tome koliko je žena koje imaju posao izloženo seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu, ne postoje. U Sarajevu je, u okviru obilježavanja sedmice ravnopravnosti polova, predstavljeno pilot istraživanje „Seksualno uznemiravanje u privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini“ koje je nastalo uz podršku Agencije za ravnopravnost polova BiH i UNDP/UNFPA. Tokom predstavljanja istraživanja, javnosti je predstavljena činjenica da je jako malo privatnih firmi pristalo da učestvuje u projektu na ovu temu.

Slučajevi seksualnog uznemiravanja u Bosni i Hercegovini, sa aspekta iskustava žene koja je doživjela da bude seksualni objekat na poslu su nevidljivi. Jer su loša reklama za firmu. I njena lična sramota.

O tome javna priča nikome ne treba, jer su svi na dobitku…

O tome javna priča nikome ne treba, jer su svi na dobitku…

via Žene sa Interneta

Advertisements