Srbija: I u 40. život sa roditeljima – B92 Život

Premda dotiče veoma važno društveno pitanje, B92 nastavlja sa propovedanjem tradicionalnog patrijarhalnog života, nazivajući žene koje neće da se udaju, jer su u porodici pokupile negativan obrazac žrtve svojih majki – egocentričnim. Dakle, ako neka žena ne želi da bude žrtva, ona je egocentrična. http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2014&mm=03&dd=18&nav_id=825232

via Žene sa Interneta

Advertisements