Stranica koju smo danas pozivali da se prijavi nije više dostupna na Facebooku. 😉 Ovo je bilo brzo uklanjanje.

Hvala svima koji su je prijavili i komentarisali!

via Žene sa Interneta

Advertisements

Milijarda ustaje za pravdu za žene koje su preživele nasilje

Učesnice u kampanji traže od države i državnih organa da preduzimaju efektivne i efikasne mere radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama i da primene Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u porodici.

via Žene sa Interneta