Milijarda ustaje za pravdu za žene koje su preživele nasilje

Učesnice u kampanji traže od države i državnih organa da preduzimaju efektivne i efikasne mere radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama i da primene Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u porodici.

via Žene sa Interneta

Advertisements