Andrea Lukači – jedina žena kovač u Novom Sadu

Ona kuje gvožđe.

via Žene sa Interneta

Advertisements