Ona da rađa ~ *Blog dokone popadije*

Zbog jučerašnjeg MEDIJSKOG SPINA o tome kako će “one koje su abortirale ući na spisak u registar i slično”…
molim pročitajte još jednom implikacije donošenja ovog zakona i ne verujte novinarskim senzacionalizmima. Ozbiljno jeste, ali ne tako kako se to predstavlja:

EDIT (04. 12. 2013.) Zbog medijskog spina koji se pojavio u toku jučerašnjeg dana, moram nešto da objasnim. Sam zakon ni u jednom jedinom članu ne pominje reč spisak, registar, lista, baza ili na bilo koji drugi način daje naznaku da će biti na jedno mesto prikupljeni i evidentirani podaci o ženama koje su prekinule trudnoću. Republički fond za zdravstveno osiguranje je u obavezi da ove podatke prikuplja i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i oni se ne smeju koristiti za druge svrhe niti učiniti dostupnim javnosti. Još uvek ne znamo kako će biti primenjen ovaj zakon, ali ako budete ikako imali informaciju da je došlo do zloupotrebe, slobodno se obratite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili meni lično na e-mail: office@dokonapopadija.com, kako bi pravovremeno reagovali svim raspoloživim pravnim sredstvima.

via Žene sa Interneta