Kako je feminizam uništio muškarce

“Juče mi je neko na Facebooku rekao da feminizam uzdiže žene na račun muškaraca, da feministička agenda potvrđuje ženskost dok momcima oduzima muškost.

Bio je u pravu.

Muškarci su usponom feminizma postali drugorazredni. Nejednakost i diskriminacija su postali deo svakodnevnog života muškaraca.”

via Žene sa Interneta

Advertisements