Feministički autoseksizam i predsednikova žena u šorcu

“Novi tekst Katarine Đorđević “Seksizam u srpskoj politici”, isprovociran je najnovijim medijskim seksističkim tretmanom još jedne žene u nizu koja je danima linčovane putem štampanih i online članaka u Srbiji 2013. godine.

Na početku, ovaj tekst zvuči kao feministička kritika medija i javnog govora o ženama. Nažalost, daljim čitanjem saznajem da sadrži i skrivene seksističke poruke koje u javnosti doprinose normalizaciji okrivljivanja žrtve. “ŽENA JE UVEK KRIVA”. Saznaćemo da je žena posebno odgovorna ako je prisutna u javnom životu, čak i odgovorna za tuđe prestupe kao što su zloupotreba nje same i otkrivanje ISTINITIH privatnih podataka o njoj samoj.

U ovom tekstu čitam i nespremnost moćnih žena koje deluju “u sistemu” Srbije da svojim postupcima radikalno osude seksistički i mizogini tretman žena na javnim funkcijama. Žene kao da nisu u stanju da prepoznaju tačke odbrane žena od rampantnog seksizma, niti da se usprotive sistemu i nepravdi koja proizilazi iz rodne neravnopravnosti. U slučaju Vanje Hadžović to bi značilo da bilo koja od njih odbrani njeno pravo da ima fotografije u kupaćem kostimu na svojim privatnim nalozima na Internetu.

“Starlete” i “sponzoruše” su, još jednom, podelile mišljenje naše javnosti…ništa novo! Ta pojava pak govori o generacijskoj okamenjenosti feminizma u Srbiji, kao i uklopljenosti deklarativnih feministkinja u sam sistem.”

via Žene sa Interneta

Advertisements