Feministički autoseksizam i predsednikova žena u šorcu

Novi tekst Katarine Đorđević “Seksizam u srpskoj politici”, isprovociran je najnovijim medijskim seksističkim tretmanom Vanje Hadžović, koja je danima linčovana putem štampanih i online članaka u Srbiji 2013. godine.

Na početku, ovaj tekst zvuči kao feministička kritika medija i javnog govora o ženama. Nažalost, daljim čitanjem saznajem da sadrži i seksističke poruke. “ŽENA JE UVEK KRIVA” za ono što joj se dešava, no saznaćemo da je žena posebno odgovorna u javnom životu, čak i odgovorna za tuđe prestupe kao što su zloupotreba nje same i otkrivanje ISTINITIH privatnih podataka o njoj samoj.

U ovom tekstu čitam i nespremnost žena na mestima odlučivanja u sistemu Srbije da svojim postupcima radikalno osude seksistički i mizogini tretman žena na javnim funkcijama. Čak i političkih protivnica. Ove žene kao da nisu u stanju da prepoznaju tačke odbrane žena od vulgarnog seksizma, niti da se usprotive sistemu i nepravdi koja proizilazi iz rodne neravnopravnosti. U slučaju Vanje Hadžović to bi značilo da bilo koja od njih odbrani njeno pravo da ima fotografije u kupaćem kostimu na svojim privatnim nalozima na Internetu.

“Starlete” i “sponzoruše” su dakle, još jednom, podelile mišljenje naše javnosti… Ponavljanje ove problematike govori o generacijskoj okamenjenosti feminizma u Srbiji, kao i uklopljenosti feministkinja u sam sistem.

via Žene sa Interneta

Advertisements