Pornografske vrijednosti

Pre neki dan izašao je tekst Asje Bakić na temu pornografije i feminizma, naslovljen “Pornografske vrijednosti” http://asjaba.com/2013/11/04/pornografske-vrijednosti/

U tekstu se, između ostalog, postulira i lažna ekvivalencija između radikalnog feminizma, feminističkih kritika pornografije (Dworkin, MacKinnon) i desničarskog konzervativizma.
To ne samo da nije tačno, već je i ustaljen način da se feministkinje diskredituju od strane liberala i levičara koji ne mogu ili neće da razumeju feminističke preokupacije povodom hiperseksualizacije žena u medijima, nasilja u pornografskoj industriji, prostitucije i trgovine ženama i seksualnog ropstva.

Feministkinje koje kritikuju pornografiju ne promovišu nekakvu “hrišćansku čestitost”, već ih zanima borba protiv nasilja nad ženama, pa čak (ili posebno) i kada je nasilje seksualno i kada se dešava u okvirima tzv. „seks industrije“ KOJA NIJE ISTO ŠTO I SEKSUALNOST.

Štaviše, feministkinje ove provinijencije odbijaju da prihvate komodifikovani, kapitalistički producirani, pornografski seks, zasnovan na modelima muške supremacije, kao izraz autentične ženske seksualnosti.

(Obratite pažnju na fotografiju koja ilustruje tekst Asje Bakić o subverzivnom potencijalu pornografije: žena penetrirana objektom; stereotipno atraktivna žena, izrazito mršava, velikih grudi, u standardnoj pozi).

U tekstu se potura i sasvim apsurdna teza kako radikalne feministkinje afirmišu porodicu kao poželjan društveni model.

Kada Asja povezuje trenutačnu situaciju u Hrvatskoj pa kaže:
“S obzirom na probleme s uvođenjem zdravstvenog odgoja u hrvatske škole i masovno prikupljanje potpisa za referendum koje je organizirala inicijativa „U ime obitelji“, pornografija postaje mjesto otpora.”
– tu zapravo imamo primer fraze koja bi trebala da proizvede “instant kredibilitet” kod čitateljstva.

Ali, kakvo god bilo vaše mišljenje o vezama između pornografije i feminizma, kada Andrea Dworkin govori protiv degradacije, dehumanizacije, nasilja, zlostavljanja i mučenja žena u pornografiji, protiv rasizma i pedofilije, to nikako nije konzervativni i populistički protest protiv seksualno oslobođene žene, već iskrena zabrinutost aktivistkinje koja je posvetila život borbi za prava žena.

O tome koliko je njena borba “populistička” možete uostalom videti u predvidljivoj seriji uvreda u komentarima. http://www.youtube.com/watch?v=QmEsu1TTJ-Y

Danas je najaktivnija radikalna feministkinja koja govori protiv pornografske industrije, profesorka Gail Dines.

Predavanje na temu veza između pornografije i prostitucije: http://www.youtube.com/watch?v=Ng172g_F8rM

Bez Gail Dines, radikalne feministkinje, koja govori protiv industrije pornografije a ne protiv ženske seksualnosti, Asja Bakić nikad ne bi imala artikulaciju kojom se ograđuje u svom tekstu:

“Iz feminističke prespektive ona (pornografija) je problematična samo onda kad preuzima društvene konvencije i predrasude koje štete ženama. Druga je stvar što pornografska industrija to najčešće radi, profita radi, ali o tome drugi put. “

via Žene sa Interneta

Advertisements