Nasilje nad nasilnicima

“Prvenstveno su me zabrinula mišljenja ljudi koji bi ove tri mlade djevojke strpali u zatvor. To je ono što mi kao društvo sve vrijeme radimo – sakrivamo svoje greške. Najlakše je osobu baciti u tu destruktivnu ustanovu i praviti se da je društvo savršeno. Da smo svi mi ‘na slobodi’ dobri ljudi, dobre komšije i da nikome ne mislimo niti nanosimo zlo. Ako stvarno neko misli da je zatvor rješenje za mladu osobu kojoj mi kao društvo nismo dali priliku da pokaže svoje kvalitete, pa mora na nasilni način da se ističe – onda ta osoba ima problema u glavi. Zatvor nikada nije ni bio mjesto u kojem se ljudi prosvijetle i izađu iz njega kao anđeli. Poslati nekoga u zatvor znači zapečatiti njegov život vječno. Mi smo kao društvo pokvareni, mi smo jedna velika greška u univerzumu. Ne samo što se djevojke ne bi ‘popravile’ u zatvoru, već im mi ne bi ni dali šansu da pokažu koliko su naučile iz svojih grešaka, jer su one samo zatvorenice, a mi smo čisti ljudi i kao takvi se ne možemo miješati sa njima. Zatvor je mjesto u koje privremeno sakrijemo ljude koji ne odgovaraju našoj definiciji uzornog građanina, ljude za koje smatramo da nisu na našem ‘nivou’. Njegova funkcija je da uništi čovjeka do kraja.

Međutim, kada pročitam komentare na društvenim mrežama i portalima, zaista ne vidim razliku između ove tri djevojke i pola Balkana. Sledim se kada pomislim da je ovo čin za koji smatrate da nas je “ujedinio”. Možda vas, mene nije, ja se isključujem iz ove priče, odstupam iz ovog društva. I gadite mi se. Pozivanje na nasilje na facebook grupi ‘Kaznimo nasilnice’ me tjera da se samozapalim ispred Katedrale.”

via Žene sa Interneta

Advertisements