Ideologija socijalizma je ženi “ponudila” razne mogućnosti jer je socijalizam kao poredak težio da ukloni koncept vladajuće klase i kroz princip opšte jednakosti otkloni materijalnu, pravnu i formalnu potčinjenost žena. Smatralo se da žena treba da učestvuje ravnopravno u radu, da njena uloga nije samo briga o domaćinstvu i deci, već da je to nestatična, društveno aktivna uloga, koja ženu čini dostupnom i funkcionalnom u svim sferama života (na polju rada, politike, obrazovanja).

Kustoskinje izložbe “Ženska strana” opredelile su se da ova pitanja istraže i prezentuju kroz formu “ jedan dan u životu radne žene”. Ovaj model “svakodnevice hronološki, ali nelinearno punktira osnovne uloge žene u ovom periodu, kao i to kako su se zvanično, društveno te uloge predstavljale. Segmenti izložbe će biti podeljeni na one delove ili trenutke sa kojima se susreće žena svakoga dana: porodica, domaćinstvo, posao, slobodno vreme, moda itd.

https://www.facebook.com/events/214385878740051/

via Žene sa Interneta

Advertisements