Juče je održana rasprava u Skupštini Srbije povodom ratifikacije Konvencije SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama.

Raspravu mozete pogledati na linku http://www.parlament.gov.rs/преноси/архива.2082.html sednica 17.10.2013 (dva dela).

Poslanice su uglavnom bile odlične, ali me uvek iznova zapanji kako se muškarci osete ugroženim kad se govori o nasilju prema ženama.

Evo šta je moglo da se čuje sa skupštinske govornice od strane dr Ninoslava Girića:

„Godinama unazad muškarci su sve cešće žrtve nasilja u porodici što govore podaci iz MUPa, centara za socijalni rad i psihijatrijskih ustanova i to kako psihičkog tako i fizičkog. Taj na žalost ulazni trend nove vrste nasilja ne treba u budućnosti zanemariti. Opravdana je zabrinutost da bi ovakvo minimiziranje učesća muskaraca kao žrtava nasilja moglo ohrabriti pojedine organizovane delikventne grupe zena za delovanje u sasvim drugim krajnostima. Isto tako nisu dovoljno transparentno date mogućnosti za detaljno viktimološko preispitivanje žrtava nasilja, odnosno u kojoj meri i koliko sama žrtva nizom postupaka i aktivnosti provocira nasilje, kakva je tu njena odgovornost, a posebno u bračnim zajednicama gde su mogućnosti raznih socijalnih psiholoških i seksualnih manipulacija žena nad muškarcima jako prisutne i ne retko zloupotrebljene mnogo pre nego što je nastala konačna posledica ovakve provokacije odnosno fizičko nasilje u porodici. To zahteva i potrebu za ozbiljnim budućim pristupom ovom problemu u odnosu polova možda čak i donošenju zakona o zastiti muškaraca. Iako su muškarci fizički jači od žena isto tako su žene najčešće psiholoski i verbalno manipulativno i socijalno ekonomski dominantnije od muškaraca sto izjednačava snagu njihovih orudja u konfliktu sa rezultatima povređivanja i nasilja. Zanemarivanje ove činjenice bio bi početak nove diskriminacije ali sada prema muškarcima što je u potpunosti u suprotnosti sa principima EU o ravnopravnosti polova…“

Živele organizovane delikventne grupe žena 🙂

via Ženska Posla mailing lista

via Žene sa Interneta

Advertisements