Danas je Međunarodni dan devojčica.
Svim devojčicama želimo da rastu u miru i sigurnosti, da se igraju i budu bezbrižne, da idu u školu i biraju zanimanja koja vole, da im budu dostupne knjige, kultura, bavljenje sportom i tehnologija, da budu pošteđene ekonomije brige za druge, makar u istoj meri u kojoj su dečaci pošteđeni, da rastu i razvijaju se i ostavaruju svoj ljudski potencijal na za njih najbolji način. U okruženjima slobodinim od predrasuda, diskriminacija, seksizma i mizoginije.

via Žene sa Interneta

Advertisements