RTS :: Milunka Savić, heroina Velikog rata

Evo kako se briše ŽENSKA ISTORIJA…

…Žene borci u srpskoj vojsci bile su revolucija, pa put do priznanja nije bio lak. Milunka Savić učestvovala je u Balkanskim ratovima PREDSTAVLJAJUĆI SE KAO MUŠKARAC.

Umrla je 5. okotbra 1973. godine. Iako je u medijima (čitulji u novinama) prvobitno bilo najavljeno da će Milunka Savić biti sahranjena u Aleji velikana, to se nije dogodilo. Sahranjena je u porodičnom grobu na Novom Groblju.

Nijedan istoričar nije napisao njenu biografiju, nema je u muzejima a retko se spominje i u udžbenicima iz istorije.

via Žene sa Interneta

Advertisements