‘Gradimo front koji će intervenirati u realnost’ — Razgovor — Libela

…Da, i ja mislim da je četvrti val stigao, ali da nije svuda po svijetu ravnomjerno raspoređen. No, ne mislim da je on u potpunosti vezan za ženski aktivizam na internetu. Postoje neki novi pravci u feminističkoj teoriji, i to uglavnom oboji neko doba. Sada je važno uključivanje i mlade žene se puno educiraju na intersekcionalni način. Esencijalistički pristupi su davno u drugom planu. Uostalom, zar su i pređašnji ‘valovi’ bili globalno utjecajni? Ja vjerujem da nisu. Inače, kako bismo danas imali tu kritičnu nejednakost u položaju žena u raznim krajevima planete?
Postoji 3.3 milijarde žena danas na planeti. Unatoč svim valovima feminizma, jesu li sve one danas ravnopravno tretirane? Nisu. Postoji bezbroj razloga zašto je to tako.
Da li to znači da su napori feministkinja bili uzalud ili da su bili neuspješni? Ne, naprotiv!

via Žene sa Interneta

Advertisements