“Lady Gaga je simbol ove kulture“ – B92 Kultura

“Sistem vrednosti u Srbiji je potpuno konfuzan. Mnogi trendovi, vrednosti, kulturološke i društvene tendencije su se pomešale. Kada se Svetlana Ražnatović pojavljivala u sudnici, u medijima se više raspravljalo o tome šta je ona obukla, nego šta je rekla u sudu ili za šta je optužena. To je slika potrošačkog društa gde je važno kako izgledaš, dakle, važniji je imidž nego suština. Ceca je primer tog spoja tradicije i potrošnje. Jelena Karleuša, sa druge strane, u potpunosti pripada potrošačkom društvu. Ona sebe plasira kao robu: ljudi će se oblačiti kao ona ili kupovati proizvode koji su brendirani njenim imenom. Sve je u znaku potrošnje. “

via Žene sa Interneta

Advertisements