Izvan kuhinje: Mahi, mahi, mahinalno – drugi nastavak

“Puzić se zalaže za podelu na javnu i privatnu sferu i na držanje žena u privatnoj sferi, dok se muškarci „ravnopravno“ bore za svoje mesto u javnoj sferi. Dakle, ravnopravnost koju zagovara Centar je ravnopravnost muškaraca sa drugim muškarcima. Kognitivna disonanca se produbljuje:
Mi ne možemo pričati opet vam kažem, kaže radnici imaju sva prava, pa koja prava, pa evo uzmite činjenicu tu su recimo ugrožene žene. Žena ako je trudna ne može normalno da zasnuje radni odnos, dobije otkaz. Ko je za to kriv, gde su tu vrednosti, ko tu sme da kaže nešto.
Iako je prethodno izjavio i sledeće: „ja se onda pitam gde su te ugrožene žene i u čemu su ugrožene“, Puzić ipak ne živi na Marsu i jasno mu je da u Srbiji žene na tržištu rada trpe diskriminaciju. A njegovo rešenje?
E, upravo u tom trenutku treba muškarac da bude, jer pazite to je opšta društvena pojava nećemo se lagati da se to vrlo često dešava, muškarac je taj koji mora da radi više, ne sme da ostavi trudnu ženu, znači treba štititi njegova prava da se porodica izvede na put u tom trenutku. Znači vrlo jasno moramo povezivati neke stvari.”

via Žene sa Interneta

Advertisements