Poštovano Društvo,

Ako mislite da je žena u vinilnom grudnjaku boje kože i donjem rublju, koja grabi svoje prepone i trlja se zadnjicom o plesnog partnera – neprilična, treš, i uvredljiva, ali ne mislite da je njen plesni partner nepriličan, treš, i uvredljiv dok peva pesmu o “zamagljenim linijama” ženinog pristanka i propagira kulturu silovanja, onda bi možda trebali da ponovno razmotrite svoje prihvatanje dvostrukih standarda i svoje stereotipe o tome kako bi se muškarci nasuprot žena “trebali” ponašati i kako im je “dozvoljeno” da se ponašaju.

S poštovanjem,
Dr. Jill

via http://rozekoze.tumblr.com/post/59573999892/a-day-in-the-life-of-a-sexologist-a-sexologists-two#_=_

via Žene sa Interneta

Mizogini medijski matriks

“Najčešća pojava u modernim redakcijama štapanih izdanja koja kao ciljnu grupu imaju žene, jeste upravo oblikovanje sadržaja u odnosu na plaćeni reklamni prostor, dok se u onlajn medijima to radi kako bi se udovoljilo click-triggeru najšire moguće publike.

E, u tim momentima se učitava reprezentacija žene kao onoga što je spoljašnje bez ikakve brige o duhovnom “sadržaju”, tačnije ona se pretvara u objekat koji služi za transakciju.”

via Žene sa Interneta

Izvan kuhinje: Mahi, mahi, mahinalno – drugi nastavak

“Puzić se zalaže za podelu na javnu i privatnu sferu i na držanje žena u privatnoj sferi, dok se muškarci „ravnopravno“ bore za svoje mesto u javnoj sferi. Dakle, ravnopravnost koju zagovara Centar je ravnopravnost muškaraca sa drugim muškarcima. Kognitivna disonanca se produbljuje:
Mi ne možemo pričati opet vam kažem, kaže radnici imaju sva prava, pa koja prava, pa evo uzmite činjenicu tu su recimo ugrožene žene. Žena ako je trudna ne može normalno da zasnuje radni odnos, dobije otkaz. Ko je za to kriv, gde su tu vrednosti, ko tu sme da kaže nešto.
Iako je prethodno izjavio i sledeće: „ja se onda pitam gde su te ugrožene žene i u čemu su ugrožene“, Puzić ipak ne živi na Marsu i jasno mu je da u Srbiji žene na tržištu rada trpe diskriminaciju. A njegovo rešenje?
E, upravo u tom trenutku treba muškarac da bude, jer pazite to je opšta društvena pojava nećemo se lagati da se to vrlo često dešava, muškarac je taj koji mora da radi više, ne sme da ostavi trudnu ženu, znači treba štititi njegova prava da se porodica izvede na put u tom trenutku. Znači vrlo jasno moramo povezivati neke stvari.”

via Žene sa Interneta