Blic Online | Žandarmu posle ubistva mladića žena donela ćebe i benzin kojim su zapalili žrtve

Srpski novinari će se uvek potruditi da iza kriminalca nađu ženu koja ga podržava ili podstiče u zločinu – jer žena uvek mora biti kriva za kriminalno ponašanje.

http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/394118/Zandarmu-posle-ubistva-mladica-zena-donela-satorsko-krilo-i-benzin-kojim-su-zapalili-zrtve

Božidar Prelević je povodom kriminalteta i nasilja izjavio sledeće i čini se da se u medijima ovaj stav iznova i iznova podržava, čime se oni koji čine nasilje opravdavaju ili bar oslobađaju dela krivice, dok se žene vilifikuju čime se opravdava nasilje koje se čini nad njima:

“Nasilje nema pol i jalove su rasprave u kojima se muškarci karakterišu kao nasilan pol. Tačno je, sve će statistike pokazati da među počiniocima krivičnih dela, kao i kažnjenim osobama, ima više muškaraca, i da su žene, u tim statistikama, uglavnom ubile muževe ili su akteri finansijskih afera. Međutim, ne treba zaboraviti da je bilo žena koje su pokretači kriminala i koje su za svoje nasilničke potrebe koristile državni aparat ili kriminalce. Koliko je ubistava bilo po ulicama, a da su naručena iz ženske kuhinje. Čijoj ćerki devedesetih niko nije smeo da se zameri. Ko je pucao iz pištolja kad je hapšen Milošević, muško ili žensko? Da ne pričam o mobingu. U mobingu, nema šanse da su žene slabiji pol, to je apsolutno netačno.”

http://izvankuhinje.blogspot.com/2012/09/sa-ovakvim-strucnjacima.html

via Žene sa Interneta