Deca, te slatke životinjice!

Prava dece se danas smatraju neodvojivim od zakonskog sistema mnogih država u svetu, no, istorija pokazuje da su ova prava globalno razvijena tek u 20. veku. Pre manje od 150. godina, život dece u 19. veku je bio mnogo teži i nezaštićeniji.

Evo jedne priče o tome…

Cyber Wanderlust

Prava deteta se danas smatraju neodvojivim od zakonskog sistema mnogih država u svetu, no, istorija pokazuje da su ova prava globalno razvijena tek u 20. veku. Pre manje od 150. godina, život dece u 19. veku je bio mnogo teži i nezaštićeniji. Deca su bila zapošljavana u fabrikama već u ranom dobu i radila i više od 10 sati dnevno, nisu morala redovno da pohađaju školu kao što to čine danas, ali su i od strane roditelja tretirana kao domaće životinje i posed, često prodavana, davana u zalog, silovana i mučena. Burna je istorija razvoja dečijih prava i ona ni u 21. veku nisu jednako poštovana svuda u svetu.

U USA se već u prvoj polovini 19. veka desetine organizacija bavilo zaštitom dece, a jedna zanimljiva priča iz američke istorije za zaštitu dece desila se u državi Njujork 1873-74. godine.

Priča ipak počinje nešto 1866. godine, kada je Henry Bergh…

View original post 504 more words

Advertisements