Tehnika borbe “dual wield” (dvostruki zamah) je u Evropi bila najzastupljenija tokom srednjeg veka i za vreme Renesanse, dok je sam izraz “dual wield” inicijalno korišćen u delima zapadne književnosti, da bi kasnije preko vestern romana postao zastupljen i u drugim kulturnim formama.
Početkom 20. veka su mnogi heroji i heroine palp romana i stripova prikazivani upravo sa dva pištolja ili mača koje istovremeno koriste u borbi. Ovaj izraz je danas popularizovan u gejmingu, odnosno predstavlja tehniku borbe pri čemu se koriste dva oružja istovremeno, svako u jednoj ruci.
ŽSI “vilduju” sa dva „oružija“ – feminizmom i tehnologijama dostupnim na Internetu. To je posledica globalne promene u feminističkoj zajednici koja sada takođe boravi i na društvenim mrežama i blog-platfomama kao što su Tumblr, Twitter i Facebook. Šireći feminističku borbu online, feminizam je dostupan i dostupan je tokom odrastanja generacijama kojima je Internet ono što je ženama nekada bila telefonska tehnologija.

To što neko može reći kako “slaktivizam i komentarisanje na Internetu ne čini puno” nije u potpunosti tačno. Zahvaljujući mnogobrojnim organizovanim feminističkim grupama, profilima i stranicama digitalna inicijativa prodire i na domaći Internet. Feminističke zajednice se otvaraju za komunikaciju sa širom publikom online. Polako dolazi do promene mišljenja i stavova, do razvoja komunikacije. Diskusije o feminističkim temama postaju deo svakodnevice mladih žena i stvara se jedan odnos prema svetu i feminizmu koji utiče na njihovo odrastanje.

Zahvaljujući Internetu koji „briše granice i isušuje okeane“, čineći komunikaciju sve više globalno dostupnom, feminizam sada deluje na dva fronta realnosti – podjedanko u onom digitalom kao i fizičkom frontu. Front fizičke realnosti kao i onaj digitalni su takođe, naša dva oružja.

Pridruži nam se i zamahni sa oba!

via Žene sa Interneta

Advertisements