Šta žene žele? Frojdova dilema, danas!

Početkom devedesetih, zahvaljujući evolucionim psiholozima, težnja ka očuvanju patrijarhalnih hijerarhija i odnosa moći dobila je pseudonaučno ruho. Sve ono što popularna kultura i nauka nazivaju biološki utemeljenim psihološkim razlikama između polova – na planu seksualnosti, izbora partnera, reproduktivnih strategija itd. – proističe iz jedne od ključnih evolucionopsiholoških teorija, poznate kao teorija parentalnog investiranja (teorija roditeljskog ulaganja ili teorija ulaganja u roditeljstvo).

via Žene sa Interneta

Advertisements